Rendkívüli ülésen tárgyalták

“Egy napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a csütörtök délutáni ülésen, melynek témája a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása volt.

Lazók Zoltán polgármester bevezetőként elmondta, hogy a helyi adórendelet 2022. évi javasolt módosítása elsődlegesen a város költségvetési nehézségének enyhítése érdekében elengedhetetlenül szükséges döntéshozói lépés.

A helyi iparűzési adó jelentős csökkenése, a gépjárműadó bevétel kiesése szinte kezelhetetlen finanszírozási nehézségeket okozott az önkormányzatnak, ugyanezen körülmények 2022. évben várhatóan még jelentősebben, 2019-hez képest mintegy 1,5 Mrd Ft-os bevételkieséssel csökkentheti mozgásterüket.

A 2022-ben várható iparűzési adó bevétel várhatóan a 2010-es évek mértékére esik vissza.

A helyzet enyhítése érdekében az Önkormányzat felülvizsgálta önként vállalt feladatait, elhalasztották beruházásaik jelentős részét, visszafogták az intézményi kiadásokat, a szerződéseket lehetőség szerint 90 napos fizetési határidővel kötötték. Mint elhangzott, ez azonban csak a 2021. évi költségvetés visszafogott teljesítéséhez lesz elegendő.

Jelen ismeretek alapján a bevételek a korábbi évek kiadásainak legfeljebb 75%-ára nyújthatnak fedezetet, úgy, hogy az infláció, a minimálbér emelkedésének hatásával még nem is számoltak. A városvezetés úgy látja, nem marad más lehetőség, mint a bevételek növelésének lehetőségeit megvizsgálni.

Érdemi bevétel növekedést csak a vállalkozói szférát és a lakosságot is jelentősen igénybe vevő, tehervállalásuk növekedését eredményező helyi adóztatás útján érhető el.

Ennek eszköze az építményadó mértékének növelése, valamint új helyi adó, – magánszemélyek kommunális adója – bevezetése lehet.

Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot „A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről” címmel, mely javaslat tartalmazza, hogy a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

A törvénymódosítási javaslat szerint az önkormányzatok a 2022. évben sem emelhetik meg adójukat és nem vezethetnek be új adónemet. A törvénymódosítási javaslatot a mai napig a parlament még nem tárgyalta és nem döntött a tartalmáról, a képviselő-testületnek azonban évente 1 alkalommal van lehetősége arra, hogy adórendeletét módosítsa. Erre november 30-ig van lehetősége.

Ezért volt szükséges rendkívüli testületi ülésen tárgyalni és döntést hozni az adórendelet módosításáról, mely végül egy órás vita után 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadásra került.”

 

Forrás: oroszlany.hu

Írj Te először kommentet "Rendkívüli ülésen tárgyalták"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*