Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

„Oroszlány Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oroszlány Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati kiírás Oroszlány város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2020/2021.tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév) a 2021/2022, a 2022/2023 és a 2023/2024-es tanévekre vonatkozik.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) I. emelet 27-es irodájában kell leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:

• a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021.
tanév első félévéről,
• igazolás az egy lakcímen élőkről,
• a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó
átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje:

2020. november 5.

A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/ („A” típus), valamint a

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/ („B” típus) oldalakon megtekinthető.

Személyes tájékoztatás az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 27-esirodájában, illetve telefonon a 361-444/177-es melléken kérhető.”

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*