Hősi halottakra emlékeztek

A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete az alábbiakat tette közzé közösségi oldalán:

„Az elmúlt évekhez hasonlóan, halottak napja közeledtével mécsesgyújtást tartottunk a majki, Madárhegyi temetőben található katonasíroknál.

A sírkertben 12 magyar huszárhonvéd nyugszik, tragikus sorsukról elnökségi tagunk Takács Tímea, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója emlékezett meg.

Majkpusztánál, 1945 elején a kiskunhalasi magyar királyi Balogh Ádám 15. honvéd kerékpáros zászlóalj építette ki állásait. A zászlóalj 1945. január 12-én vonult a hadműveleti területre. A németek Székesfehérvár környékén kezdtek teret nyerni, ezért a hadosztállyal szemben álló szovjetek január 22-én megkezdték a visszavonulást, a magyar csapatok pedig követték őket.

Így került a csoport birtokába január 24-én Majkpuszta, ahonnan az alakulat követte a szovjeteket az Oroszlány – Csákvár országút mentén annak érdekében, hogy a Vértes kijáratát, Csákvárt elfoglalja. Január 25-én támadást indítottak Kőhányáspuszta elfoglalására, melyet sikerrel végrehajtottak. A zászlóalj január 26-án Kőhányáson maradt, majd Várgesztes irányába fordult, s folytatta az elkeseredett harcot a Vértes magaslataiért.

A huszár hadosztály gyenge erőivel nem volt képes a Vértes kijárati településeit hosszabb ideig birtokolni, ezért a felsőbb vezetés február 7-én elrendelte az elért vonalak védelmét. Március közepéig állásharc bontakozott ki, melynek a Vörös Hadsereg hadművelete vetett véget.

A januári harcokban elhunytak közül tizenketten nyugszanak a Madárhegyi temetőben. Közülük négyen az említett 15. kerékpáros zászlóaljban szolgáltak, hárman a 4. huszárezredben, míg ketten az I/1. gyalogos zászlóalj 2. századában. Hármuk csapattestéről nem tudni biztosat.

Az elhunyt hősök név szerint: Baranyai Gábor tizedes, Flóra Ferenc tartalékos honvéd, Horváth Ferenc honvédhuszár, Ignácz Mihály őrvezető, Kovács Ferenc II. tartalékos honvéd, Kovács Mihály honvédhuszár, Lisziák Lajos honvéd, Nagy Sándor őrvezető, Nyerges János honvédhuszár, S.Molnár Ákos tartalékos zászlós, Szakács Pál honvéd és Varga János honvéd.

A tiszteletadáson mécseseket gyújtottunk a hősi halált halt katonák sírjainál, v. Nagy Miklós, a Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei törzskapitánya koszorút helyezett el a hősök emlékoszlopánál, majd közösen elénekeltük nemzeti imánkat, a Himnuszt.”

Forrás és fotó: Facebook

Be the first to comment on "Hősi halottakra emlékeztek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*