A város múltjából: az Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat

/Képaláírás: „Az Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat központi telephelye. ” – Forrás: Library.hungaricana.hu/ Dolgozók Lapja, 1984. július/

Talán érdekes lehet, mit írt a megyei sajtó a 20. században Oroszlányról és környékéről. Alább az 1980-as évekből olvashat egy cikket:

Az Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat célja:

Megfelelni a megnövekedett igényeknek

Új intézménynevet kellett megtanulniuk, megszokniuk az elmúlt időszakban az oroszlányiaknak. 1981. július elsején a tanács határozattal rendelte el az Ingatlankezelő Vállalat és a Költségvetési Üzem megszüntetését. Ezzel egyidőben új vállalatot alapított, Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat néven.

Az alábbiakban a lakosság körében jobbára csak VGV- nek emlegetett vállalat tevékenységét, eredményeit és terveit ismertetjük.

Az összevonás hasznáról

Elsőként arról érdeklődtünk a vállalat vezetőitől, hogy mi indokolta a két jogelőd gazdasági szerv egyesítését.

Megtudtuk, hogy több nyező tette időszerűvé ezt az intézkedést. A két szerv korábban több párhuzamos munkát végzett. Az össze- . vonással a gazdaságosabb munkavégzés, a változó eredményesség egyensúlyba hozása fogalmazódott meg. Az összevonás létszám-megtakarítást is eredményezett. Biztosította továbbá az eszközök, létesítmények fokozottabb kihasználását. Lehetőség nyílt korszerűbb szervezeti egységek kialakítására. Az információs rendszer korszerűsítését a gépi adatfeldolgozással két területen, az anyagkönyvelésben és a lakbérkönyvelésben sikerrel hajtották végre. A zületi építőipari munkák korábbi veszteségeinek  megszüntetésére intézkedési tervet dolgoztak ki. Ma már e munkákat is szervezetten, koordináltan végzik. Az építőipari részleg teljesítménybér-rendszerének kidolgozásával, a park- í’és1‘kertészeti, Valamint a köztisztasági részleg ösztönző bérformáinak alkalmazásával, a dolgozók anyagi érdekeltsége megteremtésével is sikerült a vállalati eredményt kedvezőbben befolyásolni.

A házkezelőségek átszervezése. műszaki ellenőrökkel történő megerősítése növelte a házkezelési tevékenység színvonalát. Elsősorban a lakóházfenntartási feladatokra a szervezeti korszerűsítés folyamatban van. A helyes létszámarány kialakítása érdekében felmérést végeztek az alkalmazottak körében. A tapasztalatok alapján több területen hajtottak végre átcsoportosítást, az ésszerűség jegyében. A készletgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében hozott intézkedések „hatására nőtt a készletek forgási sebessége. A KPM-pálvázaton nyert műszerekkel folyamatosan mérik a gépjárművek fogyasztását. A mérések hasznossága jelentős mennyiségű üzemanyag megtakarításában realizálódott.
A vállalat szakemberei megkezdték az áttérést az épületek műszaki állagának számítógépes nyilvántartására. A felmérések befejezése és az adatok gépre vitele után minden bizonynyal egyszerűbb és gyorsabb lesz a felújítások, karbantartások tervezése. Emellett a korábbinál pontosabban lehet megállapítani a gazdaságosságot. s csökken a szubjektivitás lehetősége az e munkák rangsorolásakor.

Az összevonás helyességét és az azóta eltelt időszak eredményes munkáját legjobban az a tény igazolja, hogy mind a bruttó termelési érték, mind az árbevétel egyenletesen fejlődött.

Szebb, kényelmesebb házak, otthonok

Az alapító okirat szerint a VGV elsősorban és alapvetően bérleményszolgáltatási, lakóházfenntartási és -felújítási tevékenységet, valamint parkfenntartási és köztisztasági feladatokat köteles ellátni.
A bányászváros lakosságát legjobban talán a lakóházfenntartási, -karbantartási és felújítási tevékenysége érdekli, s érinti. Az e körbe tartozó feladatokat 1980-ban a vállalat VI. ötéves tervében rögzítette. A kezelésében lévő bérlemények száma megközelíti a négyezret. A munkálatok megvalósításához szükséges kiviteli tervek időben elkészültek. A felújítások a TANÉP-oel, a részleges felújítási teendőket pedig a Tatabányai Építőipari Szövetkezettel kívánták elvégeztetni. A tmk- és szervizmunkákat, a lakossági szolgáltatásokkal együtt, saját kivitelezésben tervezték.
A munkálatok kezdetén 18 átmeneti lakást vásárolt a vállalat a tanácstól. A kivitelezések jó ütemben indultak meg. Sajnos a TANÉP problémái már a második épületnél határidő- csúszáshoz, minőségi gondokhoz. majd a következő épületnél a vállalás lemondásához és az együttműködési megállapodás felbontásához vezetett.

A tatabányai ÉPSZÖV dolgozói jó minőségben és határidőre végezték el a Hunyadi János utca 17—19 —21. számú épületek felújítását. A Petőfi-udvar 3 B számú épületben 15 félkomfortos egyszobás lakásból komfortos garzonlakás kialakítása kezdődött meg a vállalat saját kivitelezésében. Ezeket a lakásokat fiatalok átmeneti elhelyezésére kívánják felhasználni. A Győri Tervező Iroda a közelmúltban készítette el a Dózsa Gy. úti 32 egyszobás lakás összkomfortossá alakításához szükséges terveket.

E munkálatok 1985-ben folytatódnak, akárcsak a Petőfi-udvarban megkezdettek. A jövő évi részleges felújítási tervek között szerepel a Gönczi Ferenc utca 8—24. szám alatti épületek tetőinek és kéményeinek a felújítása. A Takács Imre utca 12—14—16. »í. és a Népek barátsága utca 20—22. sz. épületek tetőszigetelését idegen kivitelezővel végezteti el a vállalat. A konyhaszekrények és a parketták cseréiének a pénzügyi helyzet szab határt. A lépcsőházak festésére, mázolására folyamatosan kerül sor. A Kéményseprő Vállalat felmérései alapján a hagyományos fűtésű lakásoknál szükség lenne a kémények jelentős részének a javítására Pénzügyi fedezet hiányában azonban csak a legszükségesebb 69 kémény felújítását tudták a címjegyzékbe felvenni.

A tanácsi parkok fenntartására 4,4, úttisztításra 2,3. a tanácsi utak fenntartására pedig 4,2 millió forintot fordít várhatóan a vállalat. A városi tanács a köztisztasági tevékenység támogatására fejlesztési alapjából 1,2 millió forintot ad át a VGV-nek. szállító- és tisztítógép vásárlására. Az
1985. évi vállalati termelési terv értéke egyébként 67,5 millió forint. Lakások karbantartására és felújítására több mint húszmillió forintot kíván fordítani.

Megalapozott jövő

A Városgazdálkodási Vállalat vezetői és dolgozói bizakodva tekintenek a jövőbe. Elmondhatják. hogy a gondok, nehézségek ellenére, az elmúlt években tovább fejlődött vállalatuk. Nőtt a vagyona. Bővült anyagi-műszaki bázisa. Emelkedett a bérszínvonal. Tovább javultak a munka- körülményeik. Erre alapozva fogalmazták meg fő céljukat. azt. hogy minél maradéktalanabbul megfeleljenek a megnövekedett igényeknek.

A fenti véleményt ne tekintsék öndicséretnek. A vállalat munkáját értékelve fogalmazott így a közelmúltban a gazdaság- és szövetkezetpolitikai bizottság, valamint a városi tanács végrehajtó bizottsága.”

 

Forrás: Library.hungaricana.hu/ Dolgozók Lapja, 1984. július (39. évfolyam, 282-306. szám)  / 1984-12-23 / 301. szám

Be the first to comment on "A város múltjából: az Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*