Ezekről tárgyaltak, döntöttek a helyi képviselők

„A hosszú, kényszerű szünet után Lazók Zoltán polgármester vezetésével 13 napirendi pont megvitatása várt a képviselőkre a csütörtöki ülésen.

Elsőként a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről kaptak tájékoztatót a jelenlévők. Ezek között kiemelt fontosságú volt az a részletes beszámoló, mely a veszélyhelyzet ideje alatt végzett önkormányzati feladatokról – polgármesteri döntések, közbiztonsági és közegészségügyi intézkedések, a 70 év feletti lakosok ellátása, közétkeztetési feladatok megoldása – szólt. Tájékoztató hangzott el – többek között – a szünidei gyermekfelügyeletről és gyermekétkeztetésről is.

Elfogadták Oroszlány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi költségvetés – 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet – módosítását. Szintén elfogadásra került az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 19/2020. (II.11.) Kt. határozat módosítása.

Ötödik napirendi pontként az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolójára került sor. A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Kiss Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető számolt be.

A képviselők elfogadták a Petőfi udvar 4-5. szám alatti önkormányzati bérlakások pályázati rendszerének kialakításával és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést. Továbbá döntöttek a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről.

Egyhangúan megszavazták azt az előterjesztést is, mely az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének nyílászáró cseréjére irányuló pályázatról szólt. A pályázat célja a közös önkormányzati hivatal infrastrukturális fejlesztésének, felújításának támogatása. Közös feladatellátás esetén kizárólag a székhely településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. A pályázat elbírálásakor intézményfejlesztés esetén előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés). A Polgármesteri Hivatal külső nyílászárói zártszelvényből készültek, amelyek hőátbocsájtási tényezői nagyon rosszak. A fix üvegezésű és a billenő fémablakok is elavultak, rosszul záródnak, a mai előírásoknak nem felelnek meg. Cseréjük a fentiek alapján időszerűvé vált – hangzott el az indoklásban. Jelen pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Módosították a Képviselő-testület idei munkatervét, és egyöntetűen támogatták az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntéseket. Zárt ülésen tárgyalták az OSE Lions 2020. évi működési költségeihez való hozzájárulást, valamint döntöttek az idei városi kitüntetési javaslatokról.”

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Ezekről tárgyaltak, döntöttek a helyi képviselők"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*