Aktuális helyi ügyek

/Fotó: Nagy Pál/

Oroszlány Képviselő-testülete 2023. április 27-én (csütörtök) 16.00 órakor tartja munkaterv szerinti ülését, ahol ezekről tárgyalnak:

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. A 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenység főbb megállapításairól

3. Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről szóló 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelet módosítása

5. A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban, autóbusszal 2022. évben végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – beszámolója

6. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések

7. Átfogó értékelés az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

8. Az oroszlányi labdarúgás fejlesztésének céljai és kapcsolódó önkormányzati döntések

9. Költségvetést érintő döntések

10. Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

11. Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

12. Kérdés, interpelláció

Zárt ülés:

13. Oroszlány város közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazatát érintő 2023. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

14. A TOP-4.3.1 projektbe bevont önkormányzati szociális bérlakások bérlőinek kijelölése

 

Az előterjesztések ITT találhatók.

Forrás: oroszlany.hu

 

Be the first to comment on "Aktuális helyi ügyek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*