Nem fognak büntetni, ha nem lesz nálunk jogosítvány, forgalmi engedély

/Fotó: Police.hu/

Nem minősül jogsértésnek 2023. január 1-jétől – a rendelkezéseknek megfelelő esetekben –, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű fogalmi engedélyét. Olvassa el, milyen feltételek szükségesek ehhez!

A járművezető kötelezettségével kapcsolatban a következő rendelkezések lépnek hatályba: 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2023. január 1-jétől hatályos 3. § (3) bekezdésének rendelkezései értelmében a Magyarország területén történő járművezetéshez az e rendeletben meghatározott, magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek vezetés közben nem szükséges magánál tartania abban az esetben, ha a járművezető az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik.

Továbbá, a Rendelet 113. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a járművezető köteles a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedélyt, ha a jármű szerepel a járműnyilvántartásban.

A fenti rendelkezéseknek megfelelően január 1-jétől – a rendelkezéseknek megfelelő esetekben – nem minősül jogsértésnek az, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű fogalmi engedélyét. Ebből következően ezek az esetek nem is lesznek szankcionálhatók.

 

A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvételével és a vezetési jogosultság szünetelésével kapcsolatban a következő rendelkezések lépnek hatályba: 

a Rendelet 2023. január 1-jétől hatályos 32. §-a értelmében az ellenőrző hatósági személy az eljárása során a helyszínen a vezetési jogosultság azonnali felfüggesztését az engedély-nyilvántartásba bejegyzi, és – amennyiben a vezetői engedélyt a járművezető magánál tartja – a vezetői engedélyt elveszi, ha a vezetői engedély elvételének feltételei fennállnak. Ebben a tekintetben nem lesz jogszabályi változás. Ezeket az eseteket a Rendelet 32. §-a sorolja fel.

A Rendelet 2023. január 1-jétől hatályos 96. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel az (1a) bekezdésre, az ellenőrző hatósági személy a magyar hatóság által kiállított forgalmi engedéllyel és igazolólappal rendelkező jármű esetén, a helyszínen a forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztését a járműnyilvántartásba bejegyzi, és ezzel egyidejűleg – ha rendelkezésre áll – az állandó forgalmi engedélyt vagy igazolólapot elveszi. Az okmányok elvételének eseteit a Rendelet 96. és 97. §-ai tartalmazzák, melyek vonatkozásában nem lesz változás.

A fenti rendelkezések értelmében, a jogszabályban meghatározott esetekben, továbbra is elvételre kerül a vezetői engedély és a forgalmi engedély, amennyiben az a helyszínen rendelkezésre áll.

Ugyanakkor e mellett minden esetben, függetlenül attól, hogy a vezetői engedélyt, illetve forgalmi engedélyt az intézkedő rendőr elvette vagy sem, a vezetési, illetve a forgalomban való részvétel jogosultsága felfüggesztésének bejegyzése tényéről a járművezető írásbeli tájékoztatást kap.

A vezetési jogosultság felfüggesztése esetén a járművezető a továbbiakban nem jogosult vezetői engedélyhez kötött jármű vezetésére.

A forgalomban való részvétel jogosultságának azonnali felfüggesztése esetén a Rendelet 96. § (5) bekezdése által szabályozottan egyes esetekben a járművel a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni, míg más esetekben tilos a járművel történő tovább közlekedés.

Ezen szabályok tekintetében szintén nem lesz változás – tette közzé az ORFK Kommunikációs Szolgálat  Police.hu oldalon.

Be the first to comment on "Nem fognak büntetni, ha nem lesz nálunk jogosítvány, forgalmi engedély"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*