Elkészült Oroszlány idei költségvetése

„Az elmúlt évben alapvetően megváltozott, átrendeződött Oroszlány Város Önkormányzatának pénzügyi-gazdasági kerete, felülíródtak a kitűzött prioritások, a világjárvány okozta helyzet folyamatos újra tervezést, feladatmegoldást igényelt.

A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg. A költségvetést a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvény figyelembevételével kell összeállítani.

Az államháztartásról szóló törvény előírása alapján a tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

Csak olyan közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Oroszlány Város Önkormányzata minden közfeladatot ellát, de sajnos 2021-ben egy-egy önként vállalt feladat ellátásáról le kellett mondania a kötelező feladatellátás racionalizálása mellett. A rendelkezésre álló források hatékony elosztásával biztosítható városunk működése. A költségvetés több mint bruttó 2.032. M Ft-ot biztosít a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

50 MFt tartalékként áll rendelkezésre, amit a kitűzött célok szerint pályázati források, egyéb jelenleg nem ismert bevételek bevonásával tovább lehet bővíteni. Közel 271 MFt-ot fordíthat a város szennyvízhálózat felújítására.

A 2021. év is valószínűleg a világjárvány jegyében, rendkívüli körülmények között igényel helytállást. A gazdaság teljesítőképessége már 2019-ben visszaesett, egyes ágazatok nehéz helyzetbe kerültek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az önkormányzat esetében a 2020. évre tervezett iparűzési adó több mint 1 MRD Ft-al maradt el az eredeti tervtől.

A 2021. évi tervezett adóbevétel teljesülése rendkívül kockázatosnak látszik, hiszen a 2020. évi koronavírus járvány okozta esetleges bevételkiesésről nincs rendelkezésre álló adat. A járvány elleni védekezés korábban nem tervezett kiadásokkal járt az elmúlt időszakban, ehhez kapcsolódó kiadásokra az idén is fel kell készülni.

A lehetőségeket és korlátokat figyelembe véve a jelen költségvetés következetes gazdálkodás útján biztosíthatja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, az adósságszolgálat teljesítését, az önkormányzat likviditását és külső források igénybevételével biztosítja a fejlődést.

A költségvetési határozat és annak táblázatai részletesen és teljes körűen mutatják be a 2021. évi várható bevételeket és kiadásokat, melyek a http://www.oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet?fbclid=IwAR0Ah7CLbIQUlPSTxQMmi3lGxG6alrooIua1F39URaelpMJxBan_Kvi1QSE#kepviselo_testulet_rendeletek linken megtekinthetők.”

 

Forrás:oroszlany.hu

 

Címlapkép: Pixabay

Be the first to comment on "Elkészült Oroszlány idei költségvetése"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*