A maszkviselés szabályai Oroszlány közterületein

/A kép illusztráció – Fotó:Pixabay.com/

Oroszlány Város Polgármesterének rendelete a maszkviselés helyi szabályairól – idézzük:

Oroszlány Város Polgármesterének

28/2020. (XI.12.) rendelete

a közterületen kötelező maszkviselés szabályairól

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés b, pontjában és 27. § b, pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Hatodik életévét be nem töltött kiskorú személy kivételével mindenki köteles Oroszlány város
belterületén található valamennyi közterületen és nyilvános helyen orvosi maszk, munkavédelmi maszk,
illetve textil vagy más anyagból készült maszk (továbbiakban együtt: maszk) viselésére.

(2) Nyilvános hely különösen: városi piac területe, üzletek és intézmények parkolói, vasútállomás,
autóbuszmegálló.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján a sporttevékenység során, valamint a parkokban és a zöldterületeken
nem kötelező a maszk viselése.

(4) A maszkot oly módon kell viselni, hogy az az orrot és szájat folyamatosan elfedje.

2. §

Aki az 1 §-ban foglalt kötelezettségét megszegi, az a Kormányrendelet 23 §-a szerint szabálysértést követ el
és pénzbírsággal sújtható.

3. §

Ez a rendelet 2020. november 12. napján 20 órakor lép hatályba és 2020. december 11. napján hatályát veszti

Lazók Zoltán                  Dr. File Beáta

polgármester                       jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. november 12. 16 óra

Dr. File Beáta

jegyző  „

Be the first to comment on "A maszkviselés szabályai Oroszlány közterületein"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*