Majkpusztáról írták hatvan éve… – folytatás

(fotó:library.hungaricana.hu – Komárommegyei Dolgozók Lapja, 1960.)

Bizonyára érdekes lehet, mit írt a megyei sajtó, Oroszlányból több, mint fél évszázaddal ezelőtt.

Egészen pontosan a Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1960. január 13-i számában.

Folytatás:

„…A XVIII. század elején az 1200 holdas pusztát, melyhez szőlő, négy halastó és három malom is tartozott, az Eszterházyak szerezték meg, melyet 1733-ban a kamalduli rendnek ajándékoztak.

A régi monostor és templom helyén, melynek köveit a környék lakói teljesen széthordták, új rendház és kolostor épült. Mindkét épületet a külföldön is elismert tatai Fullner Jakab építette az 1748—1749-es évek között.

Az emeletes kolostor mellé simul nyugatról az egykori remeteségnek három sorban épített 17 remeteháza, homlokzatukon az építtető fõúri család címerével.

A majki kamalduli rendet, sok más szerzetesi renddel együtt II. József 1782-ben feloszlatta, a remetéket elüldöztette és a puszta a kincstár kezébe került. Többszöri tulajdonosváltozás után, 1833- ban újra az Eszterházyak birtokába kerül.

A lakatlan pusztát lakosokkal telepítik be és a kolostor épületében kendő- és posztógyárat létesítenek. A remeteházakat a gyár munkásai foglalják el.

Ekkor meszelték le a kolostor és remeteházak értékes freskóit is.

1860-ban Eszterházy Móric a hajdani kolostort vadász- kastéllyá alakíttatta át, a refektóriumot azonban eredeti állapotában hagyta. Stukkós mennyezete és gyönyörű freskói sok látogatót vonzanak ide.

A templomból ma már csak a lapostetejű barokk torony áll. Értékes berendezését a komáromi, oroszlányi és a tatai templomokba hordták szét.

Majkot szívesen keresik fel a természetjárók és kedvelt kirándulóhelye az oroszlányi dolgozóknak is. Nagykiterjedésű parkjában ritka értékű fakülönlegességek vannak….” (az akkori cikk szerzője Szabó József).

forrás:library.hungaricana.hu

Be the first to comment on "Majkpusztáról írták hatvan éve… – folytatás"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*