Ezekről tárgyaltak, döntöttek

/Fotó: Nagy Pál/

„Február 29-én tartotta meg munkaterv szerinti ülését az oroszlányi képviselő-testület.

Az esemény nyitányaként az újraalakult Oroszlányi Ifjúsági Önkormányzat tagjai tettek ünnepélyes esküt, majd Lazók Zoltán polgármester előterjesztésében tizenhárom napirend került elfogadásra.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd a 2023. évi költségvetést módosították a városatyák.

Ezt követően támogatták Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervét, a Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv 2024-2029-es időszakra történő megújítását, elfogadták a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Döntést hoztak Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról, a 2024/2025 évi óvodai körzethatárokról, továbbá módosították az óvodák működtetési feladatainak ellátását.

A folytatásban Településrendezési Tervvel és önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntéseket hoztak, majd jóváhagyták Oroszlány város közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazatát érintő, 2024. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítását.

Hatályon kívül helyezték a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet egyes pontjait, elfogadták a polgármester 2024. évi időarányos szabadságolási ütemtervét, végül a kérdések, interpellációk napirenddel zárult az ülés.”

A részletes előterjesztések itt olvashatók:https://oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet

 

Forrás: oroszlany.hu

Be the first to comment on "Ezekről tárgyaltak, döntöttek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*