Lakossági fórumot tartanak Oroszlányban

/Oroszlány légifotón – Forrás: Wikipedia, fotó: Civertan/

A január elejére meghirdetett eseménnyel kapcsolatban az alábbi meghívó jelent meg a város honlapján  (oroszlany.hu)  – idézzük:

„A lakossági fórum témája: A Településrendezési Terv módosítása

Időpont: 2024. január 4. délután 15:00 óra

Helyszín: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ), I. emeleti tanácsterem

Oroszlány Város Önkormányzata a Képviselő-testülete a 118 (IX.28.) határozata alapján egyszerűsített eljárás keretében kezdeményezi a 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását a déli iparterületek vonatkozásában, az Oroszlány, Felső-telep északi részén a területet ÉNy-DK-i irányban kettészelő út szélesítési szabályozásának, mint kötelező szabályozási elemnek a megszüntetése, továbbá a területre előírt Gip7 és Gip16 övezeti jelölésnek egységesen Gip7 övezeti jelölésre történő módosítása tárgyában.

,A fórumon a város főépítésze – településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletében foglaltaknak megfelelően – részletesen ismerteti a rendezés alá vont területeket érintő módosítási elképzeléseket.

Tájékoztatjuk a Partnereket, hogy észrevételeiket a fórumon, illetve a fórumot követő 10 napon belül –legkésőbb 2024. január 15. napjáig – írásban is eljuttathatja (megjelölve a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét) Oroszlány Város Polgármesteréhez (polgarmester@oroszlany.hu).

Ezúton várjuk Önöket, hogy segítsék munkánkat!

Oroszlány, 2023. december 18.

Tisztelettel

Lazók Zoltán
polgármester

Kapcsolódó dokumentum:

Egyeztetési dokumentáció

Be the first to comment on "Lakossági fórumot tartanak Oroszlányban"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*