Oroszlányi történetek, legendák: a remetelakok építői

(Részlet a kamalduliak refectoriumából)

A mai Oroszlány területe és közvetlen környéke már a középkortól sok érdekességet tartogat az utókor számára és fontos szerepet játszott a térség, sőt sok esetben az ország életében. Erről és igaz, vagy csak kitalált legendákról is olvashat több fejezetben…

Majk:

„…A török világban pusztult el és később az Esterházyak kezére került. Az Esterházyak a kamalduli szerzeteseket telepítették ide és gróf Esterházy József, 1733-ban, nagyszabású kolostort és templomot építtetvén számukra, nekik ajándékozta a pusztát is.

A kamalduliak első remetelakát is gróf Esterházy József építtette 1748-ban, a másodikat gróf Cziráky József és neje, Barkóczy Borbála, a harmadikat gróf Gyulay Ferencz és neje Falussy Borbála, a negyediket Baranyay János és Imre, az ötödiket gróf Esterházy Imre esztergomi érsek, a hatodikat gróf Perényi Zsigmond pécsi püspök, egyet Hartwig József, egy másikat gróf Hunyady János, a kilenczediket gróf Erdődy de Berény, stb.
A remetelakok száma összesen húsz volt. II József alatt a kamalduliak rendje eltöröltetvén, 1782-ben a királyi kamara kezelte a birtokot, de azután több birtokos kezén ment át, mígnem végre csere útján ismét visszakerült az Esterházyak kezére…”
(forrás:Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai – írta Vende Aladár, 19. század)
A remetelakokból huszat terveztek, de 17 épült meg, olvashatjuk más – hitelesnek tekinthető –  forrásokból – a szerk.

Be the first to comment on "Oroszlányi történetek, legendák: a remetelakok építői"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*