A Törökországi levelek írójára emlékezett a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete

A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete az alábbiakat tette közzé közösségi oldalán – szöveghűen idézzük:

„Halálának 260. évfordulója alkalmából Mikes Kelemen író, műfordítóra emlékeztünk a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermében.

A fejedelem íródeákjára – aki emigrációja során elkísérte II. Rákóczi Ferencet Lengyelországba, Franciaországba és az Oszmán Birodalomba, ahol haláláig kitartott mellette – Járfás Mihály István, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola történelemtanára, a rendező civil szervezet elnökségi tagja emlékezett vetített képes előadásban.

A számos érdeklődő mellett az irodalmi, történelmi rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel az előadó tanítványai is, Mészárosné Fehérvári Mónika iskolaigazgató kíséretében.

Mikes Kelement a magyar irodalomban a rokokó mestereként, a magyar széppróza megteremtőjeként tartják számon. Írásművészetére egyrészt a barokk nemesi irodalom, másrészt francia műveltsége hatott.

Fő műve a Törökországi levelek című gyűjtemény, amely az emigráció mindennapjait írta le, kiegészítve olvasmányaiból szerzett történelmi, vallás- és művelődéstörténeti adatokkal. Ezen kívül számos francia vallási, egyháztörténeti, pedagógiai művet fordított le. Művei életében nem jelentek meg.

A Törökországi levelek, egy 207 fiktív levélből álló gyűjtemény, melyek közül az első 1717. október 10-én, az utolsó 1758. december 20-án kelt. A levelek leírják a száműzöttek mindennapjait, ugyanakkor számos történelmi, kortörténeti adalék is szerepel bennük.

A kézirat Magyarországra kerülésének módja nem tisztázott, az idők folyamán két feltételezés látott napvilágot: Toldy Ferenc és a legújabb kutatások szerint Bercsényi egyik tisztjének a fia hozta az iratokat Szombathelyre, míg Thaly Kálmán és Hopp Lajos úgy véli, hogy az írás Rákóczi egyik szolgájától került Bécsbe.

Bár Mikes Kelemen nem játszott jelentős szerepet Magyarország történetében, azonban kulturális teljesítményével, valamint emberi kvalitásaival, a fejedelem iránt tanúsított példamutató hűségével és szeretetével méltó helyet szerzett magának a magyarság nagyjai között. 1761. október 2-án, 71 éves korában halt meg, pestisben.”

Forrás és fotó: Facebook

Be the first to comment on "A Törökországi levelek írójára emlékezett a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*