Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályai Oroszlányban

„Jelenleg is hatályban van Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az a rendelete, amely az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szól.

A Kormány 549/2020. (XII.2.) rendelete a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe helyezte ezen szabályok rendelettel történő megállapítását.

A veszélyhelyzet a jelenlegi szabályozás szerint május 23-ig áll fenn.

Az égetés részletes szabályai városunkban a következőek:-Oroszlány város belterületén és a lakott külterületeken avart és kerti hulladékot égetni március 1. és május 23. (veszélyhelyzet megszűnésének jogszabály szerint meghatározott időpontja) közötti időszakban hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombati napokon – amennyiben az nem ünnepnap – szabad.

-Az égetésre naponta egy alkalommal, maximum 4 óra időtartamig, hétköznapok esetében 9.00-20.00 óra közötti, szombaton 9.00-12.00 óra közötti időszakban kerülhet sor.

-Tilos az avar és kerti hulladék égetése a fentiekben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél alacsony légnyomás esetén.

-Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.

-Avart és kerti hulladékot elégetni csak megfelelően kialakított, a legközelebbi épülettől legalább 6 méter távolságra elhelyezett tűzrakó helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

-Az ingatlan tulajdonosa vagy használója, mint az égetést végző személy az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről.

-Az avar és kerti hulladék égetése úgy történhet, hogy az a környezetre káros hatással ne legyen, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt.

-A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.

-Avar és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a közvetlen szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról.”

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályai Oroszlányban"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*