„Nem messze innen fekszenek a gerencséri várromok…” – Bokod anno 2. rész

/Gerencsérvár romjai – fotó:Nagy Pál/

A mai Oroszlány környéke már a kora középkortól fontos szerepet játszott az ország életében. Erről olvashat több fejezetben is…

Az előző rész ugyanebben a rovatban található – a szerk”…

„…A község házainak száma 351, lakosaié 1758. Vallásuk róm. kath., ág. ev. és ref., de közöttük az ág. hitv. evangelikusok vannak a legtöbben.

Van itt posta és Bokod-Dad néven vasúti állomás is. Ide tartozik Szentgyörgyvár puszta, mely hasonlóképp az Esterházyaké.

Nem messze e községtől fekszik Kereki puszta, melynek határában a hajdani vérteskereszturi benczés barátok templomának és monostorának a romjai láthatók; itt állott hajdan a falu is.

Nem messze innen fekszenek a gerencséri várromok, melyek körül hajdan szintén népes helység terült el.

Erzsébet királyné birtoka volt, ki azt Rozgonyi Istvánnak adta zálogba. 1446-ban Rozgonyi Jánosé lett, és ekkor, Gerencher név alatt megerősített kastélya is említve van, melynek romjai a ma is látható falmaradványok.

Itt feküdt még valahol a bokodi határban Szent Erzsébet falu is, mely azonban a török világban teljesen elpusztult. Ma már csak egy dűlőnév tartja fenn az emlékét. …”

(forrás:mek.oszk.hu – Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai)

Be the first to comment on "„Nem messze innen fekszenek a gerencséri várromok…” – Bokod anno 2. rész"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*