Így módosul a piac nyitvatartása és látogatása

/A kép illusztráció/

„Lazók Zoltán Oroszlány Város Polgármestere módosította a piac nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló rendeletet.

Május 16-tól, szombattól kezdődően a nyitvatartási idő változik, 6-12 óra között lesz nyitva a piac.

A 65 év felettiekre vonatkozó piaclátogatási szabály is változik, 6,30-8,00 óra között mehet ez a korosztály vásárolni.”

Forrás:oroszlany.hu

A Rendelet – idézzük:

„Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének 19/2020. (V.13.) önkormányzati rendelet-tervezete a településen működő piac nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 13/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/C. § (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 14. pontjában és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének a településen működő piac nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 13/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Oroszlány Város Önkormányzat Polgármestere a piac nyitvatartását az alábbiakban határozza meg:
szerdai és szombati napokon: 06.00 – 12.00 óra között „
2. § A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) A piacot a 65. életévüket betöltött személyek 6,30 óra és 8.00 óra között látogathatják, rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.”

3. § E rendelet 2020. május 16. napján hatályba, és 2020. május 17. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán                           Dr. File Beáta polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. május 13.

Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. május 13.

Lazók Zoltán polgármester”

Be the first to comment on "Így módosul a piac nyitvatartása és látogatása"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*