Háromhajós bazilikája volt Oroszlány közelében: Vérteskeresztur – A pusztulás…

(forrás:wikipedia, fotó:Kit36a)

A Vértes térsége a kora középkorban is fontos szerepet játszott az ország életében. A térség egy részéről olvashat több fejezetben is…

Az első részt ugyanebben a rovatban olvashatja  “Háromhajós bazilikája volt: Vérteskeresztur – fénykor” címmel.

Folytatás:

“…A mint az apátság a Rozgonyiak kegyurasága alá került, kezdetét vette a pusztulás.

Ferencz apát, a ki 1450-ben említtetik, s a ki már a Rozgonyiaktól nyerte az apátságot, még itt tartózkodott, utóda azonban a monostor düledező állapota miatt már nem mert Szentkereszten lakni, miért is Ujlaki Miklós 1475. márczius havában a pápához intézett kérelmében az iránt folyamodott, hogy pálosokat telepíthessen le Szentkereszten.

De Mátyás király nem engedte meg a pálosok letelepítését, hanem 1478. július havában a pápához intézett levelében az apátságnak Székesfehérvár elővárosába leendő áttelepítését kérelmezte.

A pápa teljesítvén a király kérelmét, Szentkereszt megszűnt a benczések monostora lenni, hova többé sohasem tértek vissza. (Sörös Pongrácz id. műve nyomán.) ”

(forrás:mek.oszk.hu – Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai)

Be the first to comment on "Háromhajós bazilikája volt Oroszlány közelében: Vérteskeresztur – A pusztulás…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*