Önkormányzati támogatások

A város honlapján jelent meg az Önkormányzat alábbi tájékoztatója a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, ezt idézzük:

Tájékoztató Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott, szociális rászorultságtól függő rendszeres, vagy rendkívüli pénzbeli és természetbeni ellátásokról:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján 2020. január 1. napjával Oroszlány városban az alábbi – az önkormányzat által nyújtott – rendszeres és rendkívüli támogatások vehetők igénybe:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a – háztartásában: 85.500,- Ft-ot, – egyedülálló esetén 114.000,- Ft-ot, – egyedül élő esetén 142.500,- Ft-ot

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke meghaladja a 855.000,- Ft-ot, vagy az együttes forgalmi értéke meghaladja a 2.280.000,- Ft-ot. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A lakásfenntartási támogatás havi összege jövedelemtől függően: 5.000,- Ft/hó, 7.000,- Ft/hó, illetve 10.000,- Ft/hó.

LAKBÉRTÁMOGATÁS

Lakbértámogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg – háztartásában: 85.500,- Ft-ot, – egyedülálló esetén 114.000,- Ft-ot, – egyedül élő esetén 142.500,- Ft-ot

és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakbértámogatás havi összege jövedelemtől függően max. 30.000,- Ft.

TEMETÉSI SEGÉLY

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg: – család esetén: 85.500,- Ft-ot, – egyedülálló esetén: 99.750,- Ft-ot, – egyedül élő esetén: 128.250,- Ft-ot. – Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 75.000,- Ft.

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

A Humán Bizottság szakmai véleményét figyelembe véve, a jövedelemhatárra tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásként gyógyszertámogatást állapítható meg annak a személynek, akinek betegsége miatt előre nem tervezhető, indokolt többletkiadásai merültek fel. A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 6 alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 20.000,- Ft lehet.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek a részére, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg – háztartásában: 57.000,- Ft-ot, – egyedülálló estén: 71.250,- Ft-ot, – egyedül élő esetén: 85.500,- Ft-ot.

Kérjük, hogy a támogatások igénybevételének részletes feltételeiről, illetve további támogatási lehetőségekről tájékozódjanak ügyintézőinknél.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. I. emelet 27-30. iroda

Tel: 34/361-444

Ügyfélfogadás

Hétfő 13.00 – 17.00

Kedd nincs ügyfélfogadás

Szerda 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Csütörtök   nincs ügyfélfogadás

Péntek 08.00 – 12.00″

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Önkormányzati támogatások"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*