Lakossági fórumot tartanak Oroszlányban

/Oroszlány légifotón – Forrás: Wikipedia, fotó: Civertan/

A június elejére meghirdetett eseménnyel kapcsolatban az alábbi meghívó jelent meg a város honlapján  (oroszlany.hu)  – idézzük:

„A lakossági fórum témája, a Településrendezési Terv módosítása.

Időpont: 2024. június 3. (hétfő), 15:00 óra.

Helyszín: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) I. emeleti tanácsterem.

Oroszlány Város Önkormányzata a Képviselő-testülete a 24/2024. (II. 29.) és 43/2024. (III. 21.) határozata alapján egyszerűsített eljárás keretében kezdeményezi a 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását

1. a 878/3 hrsz.-ú sportlétesítmény építmény magassága növelése érdekében,

2. az Ln1 övezet szabályozási paramétereinek felülvizsgálata tárgyában, annak érdekében, hogy a 2018/18, 19 hrsz.-ú területek reálisan beépíthetők, hasznosíthatók legyenek,

A fórumon a város főépítésze – településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletében foglaltaknak megfelelően – részletesen ismerteti a rendezés alá vont területeket érintő módosítási elképzeléseket.

Tájékoztatjuk a Partnereket, hogy észrevételeiket a fórumon, illetve a fórumot követő 10 napon belül –legkésőbb 2024. június 13. napjáig – írásban is eljuttathatja (megjelölve a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét) Oroszlány Város Polgármesteréhez (polgarmester@oroszlany.hu).”

Dokumentáció

Be the first to comment on "Lakossági fórumot tartanak Oroszlányban"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*