„Oroszlány 70 éve város” – Pályázat

Oroszlány Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók számára az „Oroszlány 70 éve város” elnevezésű, 2024-es jubileumi év és rendezvénysorozat egyedi logójának megalkotására.

 

Részletes tájékoztatás itt olvasható:

„Oroszlány 70 éve város”

„Oroszlány Város Önkormányzata logópályázata

Oroszlány Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók számára az „Oroszlány 70 éve város” jubileumi év és rendezvénysorozat egyedi logójának megalkotására.

A pályázat célja a tematikához illeszkedő logó kidolgozása, amely könnyedén illeszthető arculati elemre. Pályázhat bármely természetes vagy jogi személy, magánszemély vagy szervezet.

A beküldött pályamunkák tartalma:

– logó

A logó várható megjelenítési formáiból egy-egy bemutatása előny lehet a pályázat bírálata  során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:

– újság fejléc, reklámajándék
– levélpapír, meghívó
– rendezvénymegjelenés kellékei (rendezvényháttér, molinó, zászló, stb.)
– webes felületek (banner, Facebookoldal és esemény borító és profilkép, stb.)

PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2023. OKTÓBER 20.

A pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat a kiíró a 2023. október 31-ig értékeli és  bírálja el, a következő szempontok szerint:

– A felhívásban szereplő követelmények teljesítése
– A város egy-egy nevezetességének, sajátosságának megjelenítése a logóban
– Az ötlet eredetisége, frissessége

A díjnyertes pályázók pénzdíjban részesülnek:
– az első helyezett:200.000 Ft
– a második helyezett 150.000 Ft
– a harmadik helyezett 100.000 Ft összegben.

Elvárások:

– A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát az  „OROSZLÁNY” és a „70”-es szám – minél kreatívabb – szerepeltetésével, színes,
monokróm és inverz megjelenésben.

– A logó legyen alkalmas különféle felületeken (print, online, képernyő) való  megjelenésre.

– A logó legyen könnyen azonosítható, letisztult, elegáns és markáns.

– A logó érzékeltesse, szimbolizálja Oroszlány értékeit, esetleg múltját, ugyanakkor  stílusában legyen jövőbe tekintő.

Pályázati feltételek:

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az elkészült pályaművek mellé emailben minden esetben csatolni kell a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit, illetve a koncepciót, amely az alkotáskor vezette), illetve a pályázati nyilatkozatot. Ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen  szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből  adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az  eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes  pályaművek tekinthetők:

A logónak vektorosnak kell lennie. A pályaművek érkezhetnek PDF, valamint jpg formátumban  is. A nyertes pályázó a logót vektorosan, AI, PDF, png és jpg formátumban is a kiíró  rendelkezésére rendelkezésre bocsátja.

A pályázatokat benyújtani emailben lehet a jegyzo@oroszlany.hu e-mail címre, a tárgyban „logópályázat” megjelöléssel, a logó, a pályázati adatlap és a pályázati nyilatkozat csatolásával.

A logót tartalmazó .pdf vagy. jpg fájl neve a jelige kell, hogy legyen, annak elnevezése nem  utalhat a pályázóra. Eredményhirdetés: 2023. október 27.

A pályázat eredményét a kiíró Oroszlány Város Önkormányzata honlapján teszi közzé. A  pályázókat írásban is értesíti.

Oroszlány Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és  kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes logót és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

Amennyiben a kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó  vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e  tekintetben nem vállal.

A kiíró a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.”

 

Forrás: oroszlany.hu

Be the first to comment on "„Oroszlány 70 éve város” – Pályázat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*