Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatással

„Oroszlány Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal  együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati kiírás Oroszlány város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos  szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a  2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3×10  hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév) 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a
2025/2026. tanévekre vonatkozik.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét  megkezdő hallgatók is.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya  a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) I. emelet 27-es irodájában kell leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:

• a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023. tanév első félévéről,
• igazolás az egy lakcímen élőkről,
• a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje: 2022. november 3.

A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/ („A” típus), valamint a https://emet.gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-palyazok-reszere/ („B” típus) oldalakon megtekinthető.

Személyes tájékoztatás az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 27-es irodájában, illetve telefonon a 361-444/177-es melléken kérhető.”

 

Forrás: oroszlany.hu

Be the first to comment on "Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat önkormányzati támogatással"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*