Ezekről döntöttek

/Malom tó – Forrás: Wikimedia, Fotó: Globetrotter19/

„Oroszlány Város Képviselő-testülete február 24-én tartotta meg munkaterv szerinti ülését, melyen Lazók Zoltán polgármester előterjesztésével 11. napirendi pontot tárgyaltak.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása.

Ezt követően a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi beszámolója következett, mely részletesen tartalmazta az intézmény szakmai tevékenységet, a művelődési házban tevékenykedő közösségek munkáját, a könyvtári dokumentum állomány gyarapodását, rendezvények és programok bemutatását.

Elfogadták a képviselők az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat és az MKKSZ Szociális Ágazatban Dolgozók Oroszlányi Munkahelyi Szervezete között fennálló Kollektív Szerződés módosítását, majd a „TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések” című pályázat előkészítéséről és benyújtásáról döntöttek.

A pályázat javasolt tartalma: a Malom tó körüli sétány- és közvilágítás-építése, utcabútorok és játszóeszközök telepítése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, valamint a Kertalja-patak feletti gyalogos híd felújítása, a kapcsolódó útépítési munkák elvégzése, rendezvényekhez szükséges áramvételi helyek kiépítése, játszóeszközök árnyékolása.

A projekt megvalósítására 300 millió Ft támogatási igényt nyújt be az önkormányzat.

Megszavazták Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét, az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatását, elfogadták a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét.

Szavazatszámláló Bizottsági tagokat és póttagok választottak az április 3-i szavazásra, továbbá döntést hoztak egy önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatosan.”

 

Forrás: oroszlany.hu

Be the first to comment on "Ezekről döntöttek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*