A Majki Csárdában: Grnya Márton oroszlányi szűcsmester esete a bakonyi betyárral

(illusztráció – fotó:fortepan.hu/Nagy Zoltán adományozó)

A mai Oroszlány területe és közvetlen környéke már a középkortól sok érdekességet tartogat az utókor számára és fontos szerepet játszott a térség, sőt sok esetben az ország életében.

Erről és igaz, vagy csak kitalált legendákról is olvashat több fejezetben…

“… A majki uradalmi ispán lakása még a mult század második felében vendégfogadó volt.
E vendéglő ivójában lőtte meg magát Milfay, a híres haramiavezér, a ki Österreicher pokróczgyárost ki akarta rabolni és a vendéglőst akarta kalauzul használni.
Az ivóban iddogált két társával öreg Grnya Márton oroszlányi szűcsmester.
Milfay egy kanna bort állíttatott eléjök, hogy igyanak, de ki ne mozduljanak.
Azután felszólítá a vendéglőst a kalauzolásra, s mivel nem akart engedelmeskedni, őt és nejét holtra verve s minden értékes holmiját elrabolva, távozni készült.
Grnya kedélyesen odaszólt: “Már elmennek? pedig én még ihatnám!”
Ez a kedélyeskedés annyira dühbe hozta a rablóvezért, hogy puskájával a fal mellett ülő Grnya fejének sújtott.
Grnya félrekapta a fejét s a puskaagy a falat érve, eltörött. Milfay az eltört agyat leszakítani akarván, rálépett; rántás közben a puska elsült s a golyó, Milfay czombján át, a falba fúródott.
A súlyosan sebesültet társai felszedték s a Kisbér melletti Kethelyre, egy özvegy Gerhardné nevű távoli rokona házába szállították.
Több hétig feküdt itt, de az özvegy, a büntetéstől való félelmében, feljelentette.
A pandurok itt fogták el Milfayt, Veszprémbe szállították, a hol statárium lévén, harmadnap felakasztották…”
(forrás:Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai – írta Vende Aladár, 19. század)

Be the first to comment on "A Majki Csárdában: Grnya Márton oroszlányi szűcsmester esete a bakonyi betyárral"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*