Orvosi ügyelet, helyi járat… – 2021-es lakossági tájékoztató

„A veszélyhelyzet idején Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lazók Zoltán polgármester novemberben és decemberben több fontos, települést érintő előterjesztést hagyott jóvá önkormányzati rendelet vagy polgármesteri határozat formájában.

A lakosság szélesebb körét érintő döntések többek között:

 • 2021. január 1-től június 30-ig a 24 órás központi orvosi – felnőtt és gyermekorvosi – ügyelet Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend tekintetében megszűnik. Kizárólag éjszakai (rendelésen kívüli) ügyeleti szolgálat lesz elérhető, mely egy orvossal történik. A jövő év második felében az ügyelet működési keretét az önkormányzat költségvetési helyzete és az egészségügyi rendszer várható módosítása fogja meghatározni.
 • Az oroszlányi IV. számú fogorvosi körzetben Dr. Veréb Attila helyett 2021. február 1. napjától a folyamatos egészségügyi fogorvosi feladatot Dr. Müller Fanni látja majd el.
 • Az önkormányzat 12 millió Ft-ot biztosít a 2021. évi egészségügyi program megvalósítására. A rota vírus okozta gastroenteritis nagyon gyakori betegség, az 5 év alatti gyermekek 90%-a megfertőződik a vírussal. Hányást, hasmenést, lázat, súlyos esetben akár kiszáradást is okozhat. Kiszámíthatatlan lefolyású betegség, amely jelentős közösségi járványokat tud okozni. A 6-32 hetes korú csecsemők esetében az oltóanyag ingyenesen kerül biztosításra évente kb. 200 gyermek részére. A pneumococcus a leggyakoribb, tüdőgyulladást okozó baktérium, amely nemcsak a légutak, hanem az egész szervezet súlyos betegségét okozhatja. Cseppfertőzéssel terjed, gyakran társul vírusos járványokhoz. Évente kb. 300 fő időskorú veszi igénybe ingyenesen az oltási lehetőséget.
 • Az önkormányzat a 2021. január 1. napjától hatályos menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítja. Azonban 2021. január 1. napjától megszünteti a helyi 1, 1A és 2 jelű autóbusz járatoknak a költségtérítését, erről december hónapban az oroszlányi ipari parkban működő cégek vezetőit értesítette. Az 1, 1A és 2 jelű autóbusz járatok kikerülnek a helyi járati menetrendből, az 1Y jelű helyi járat menetrendje módosul.
 • Bővült a helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjainak köre: tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, és a szociális intézmények képviselőin kívül a Járási Hivatal képviselője, az Idősügyi Tanácsadó Kör, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
 • Módosult az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata: 2021. január 1-től 10 %-kal csökken a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, továbbá hasonló döntés született a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának csökkentésére is.
 • A Humán Bizottság átruházott hatáskörébe bekerült a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálása, Az idei évben döntés született 23 pályázó, 10 hónapig tartó 5000-10000/hó összegű támogatásáról.
 • Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatosan több döntés született. Az üres bérlakásokra a kijelölések megtörténtek. 2 bérlakás felújítása lett engedélyezve 8,2 millió Ft összegben. Az önkormányzati bérlakások 2021. évi bérleti díjai a 2020. évben hatályos mérték szerint (változatlanul) kerültek megállapításra.
 • Határozat született arról, hogy a Csobbanó Uszoda strand részlege 2021. évben nem nyit ki, és az önkormányzat a Chudik Lajos sportlétesítmény labdarúgó pályáinak és kiszolgáló helyiségeinek használatát nem biztosítja a jövő esztendőben (erről január hónapban a Magyar Labdarúgó Szövetséggel egyeztetés történik).
 • Elfogadásra került Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciója.
 • Döntés született arról is, hogy az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetői teendőit újabb 5 évig, 2025. december 25-ig Baráth Domonkos látja el.
 • Elfogadásra került a város 2020-2024. évi Gazdasági Programja.
 • Elfogadásra került a Képviselő- testület 2021. évi munkaterve
 • 2021. évben a parkolóhely megváltási és közterület-használati díjak nem kerülnek emelésre.
 • A közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére az önkormányzat évi 6.042. 584 Ft-ot biztosít.
 • A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása 2020. december 31. napjával megszűnt. A cég működéséhez kapcsolódó ezen feladatokat az Oroszlányi Ingatlankezelő- és Hasznosító Zrt. jelenleg megbízott Felügyelő Bizottsági tagjai látják majd el 2021. május 31. napjáig.

A hozott határozatokról részletesen ITT olvashatnak.

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Orvosi ügyelet, helyi járat… – 2021-es lakossági tájékoztató"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*