Gyász, kitüntetések, döntések: tanácskoztak a képviselők

/A kép illusztráció – Fotó:Pixabay/

„Szeptember 17-én tartotta munkaterv szerinti ülését az oroszlányi képviselő-testület.

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a napokban elhunyt Keleti György országgyűlési képviselőről, Oroszlány díszpolgáráról emlékezett meg.

Ugyancsak megrendüléssel beszélt három elhunyt kiváló sportemberről: id. Likerecz Jánosról, Kozák Sándorról és Stein Vendelről. A jelenlévők egy perces néma főhajtással emlékeztek az eltávozottakra.

A szomorú percek után elismerések átadására került sor.

Először Tóth Gábort, a József Attila Általános Iskola volt igazgatóját jutalmazták, aki 21 évig irányította az intézményt.

Szintén kitüntetésben részesült Nemes Kálmán, az Önkormányzati Tűzoltóság eddigi parancsnokhelyettese.

Első napirendi pontként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

A beszámoló elfogadása mellett többek között döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról, a helyi elektromos autó töltőpontok használatának díjkötelessé válásáról, a volt Gárdonyi Géza Általános Iskola területén létrejött sportcentrum új elnevezéséről, az Oroszlányi UFC-vel történő támogatási szerződésről.

A továbbiakban határozat született a 2020. évi költségvetés módosításáról, a helyi közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, valamint településrendezéssel kapcsolatos döntéseket is hoztak képviselők.

Ezt követően az önkormányzati bérlakások 2020. 1. félévi üzemeltetésével kapcsolatos feladatairól szóló beszámolót fogadták el, majd a Szociális Szolgálat működtetési feladatairól határozott a grémium.

Végezetül zárt ülésen tárgyalták Oroszlány közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazatát érintő 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát.”

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Gyász, kitüntetések, döntések: tanácskoztak a képviselők"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*