Lakossági tájékoztató a koronavírus-fertőzés megelőzésére tett önkormányzati intézkedésekről

Oroszlány polgármesterének, Lazók Zoltánnak a  közleménye, melyet a város honlapján tettek közzé pénteken:

„Lakossági tájékoztató a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében tett önkormányzati intézkedésekről. Oroszlány Város Polgármestereként a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a kormányzati intézkedésekkel összhangban, a mai napon – azonnali hatállyal – az alábbi intézkedéseket rendelem el:

 1. Az önkormányzat által működtetett intézményekben – Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlány Város Óvodái, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány –, valamint az önkormányzati tulajdonú cégeknél folyamatosan biztosítsák a kézfertőtlenítés lehetőségét mind a dolgozók, mind az ügyfelek részére. Növeljék az intézményekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát. Valamennyi dolgozónak biztosítsák mindazon eszközöket, védőfelszereléseket, amelyek munkakörük biztonságos ellátásához szükségesek.
 2. A megelőzés érdekében betartva a kormányzati előírásokat, utasítottam az intézményvezetőket és önkormányzati cégvezetőket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott és folyamatosan frissülő listáján nem szereplő országokból hazatérő dolgozóknak is adják meg azon tájékoztatást, hogy milyen biztonsági eljárás lép érvénybe, milyen magatartást kell tanúsítaniuk, illetve azonnali bejelentési kötelezettségük van abban az esetben, amennyiben légúti tüneteket tapasztalnak magukon hazaérkezésüket követően.
 3. A megelőzés érdekében a 2020. március 15-i megemlékezés közös ünnepelése elmarad. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett ünnepi program, koncert is lemondásra került.
 4. Utasítottam a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy minden kulturális rendezvényt (előadás, koncert, 100 fő feletti összejövetelek) mondjon le, illetve ne kerüljön megszervezésre.
 5. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ gyermek és felnőtt könyvtára továbbra is nyitva tart, az olvasóterem viszont nem látogatható. Az intézményvezető hatásköre a könyvtárban való tartózkodási idő és az egy időben, egy helyen tartózkodók létszámának meghatározása.
 6. Megkértem a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy saját hatáskörben döntsön arról, hogy az intézményben működő civil szervezeteknek milyen jellegű, gyakoriságú és létszámú tevékenységét engedélyez. A döntésnél vegye figyelembe, hogy az adott civil szervezeti tevékenység milyen célcsoportot érint.
 7. Utasítom az önkormányzati sport és közösségi létesítmények üzemeltetését végző önkormányzati gazdasági társaság vezetőjét, hogy minden rendezvényt mondjon le, illetve ne kerüljön megszervezésre. Gondoskodjon arról, hogy a nevezett létesítményekben a működésük során egy időben 100 főnél több személy ne tartózkodhasson. A létszám számításba beleértendő az adott létesítmény üzemeltető személyzete is.
 8. Utasítom az önkormányzati sport és közösségi létesítmények üzemeltetését végző önkormányzati gazdasági társaság vezetőjét, hogy egyeztessen az érintett sportlétesítményeket használó egyesületekkel, hogy a sportegyesületek által szervezett, versenynaptár szerinti mérkőzések kizárólag zárt kapus rendezéssel kerülhessenek megtartásra az előírt létszámkorlátot is figyelembe véve.
 9. Megkértem Oroszlány Város Óvodáinak vezetőjét, hogy a gyermekek programjainak szervezése és lebonyolítása során ne kerüljön sor több óvodai csoportot együttesen érintő, egy helyen tartandó rendezvényre, csoportos kirándulást ne szervezzen és visszavonásig a gyermekúszás foglalkozások is kerüljenek lemondásra. A szülők, hozzátartozók óvodaépületben történő – különös egy légtérben – való tartózkodása esetére saját hatáskörében a létszámszabályokat alakítsa ki.
 10. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Időseket Ellátó Szervezeti Egységénél továbbra is hatályban van a látogatási tilalom. Felkértem az intézmény vezetőjét, hogy a Családok Átmeneti Otthona és az ügyfélfogadást is bonyolító központi szervezeti egység ügyfélfogadási rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be.
 11. Utasítottam az Oroszlányi Közös Önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a hivatal épületében az ügyfélfogadás rendszerét tekintse át és a szükséges korlátozó intézkedéseket vezesse be, figyelembe véve az elektronikus ügyintézés szélesebb körű igénybe vételének lehetőségét.
 12. Utasítottam a cég- és intézményvezetőket, hogy amennyiben a társaság/intézmény működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatást kell adni vagy egyeztetést kell kezdeményezni.
 13. Folyamatos, együttműködő kapcsolatot kell tartani a megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetőjével a hiteles, pontos és naprakész információk megszerzése, és az önkormányzat által tett intézkedések megfelelőségének egyeztetése, a lakosság azonnali tájékoztatása érdekében.
 14. Utasítottam a 2840 című települési újság főszerkesztőjét, hogy rendkívüli lapszámot készítsen és juttasson el minden háztartásba, amelyben összegzi a koronavírussal kapcsolatos információkat és önkormányzati intézkedéseket.
 15. Utasítottam az OVTV munkatársait, hogy híranyagaik között vezető helyet foglaljanak el a koronavírussal kapcsolatos információk, amelyeket valamennyi hírközlő felületen szerepeltessék annak érdekében, hogy a lakosság mind szélesebb köre jusson hiteles információkhoz.
 16. A felnőtt és gyermek háziorvosi körzetekben az Önkormányzat biztosítja a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket.
 17. Az oroszlányi ipari parki cégek vezetőinél és a tömegközlekedési eszközöket üzemeltető cégek vezetőinél kezdeményeztem a rendszeres (heti) személyes egyeztetést a megelőzés és a kölcsönös tájékoztatás érdekében.
 18. A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében tett önkormányzati intézkedések többletköltségének pénzügyi forrását az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

A kiadott rendelkezések visszavonásig érvényesek!

Az állami fenntartású intézmények (pl. oktatási intézmények) esetében a kormányzati szervek részletes intézkedési tervet saját hatáskörben hoznak. A naprakész és pontos tájékoztatást az intézményvezetők tudják megadni.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a nem zárt közösségi tereket (pl. játszótér, parkok) és kisebb létszámú (zárt térben 100 fő alatti) rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogassa.”

Lazók Zoltán
Oroszlány Város Polgármestere

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Lakossági tájékoztató a koronavírus-fertőzés megelőzésére tett önkormányzati intézkedésekről"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*