Ezekről tárgyaltak

/A kép illusztráció/

„Tíz napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén az oroszlányi képviselő-testület.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ezt követően az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója következett a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés terhére, az oroszlányi felnőtt kosárlabda támogatására, összesen 51 M Ft összegű vissza nem térítendő pénzeszközt biztosított. A támogatást a felnőtt csapat versenyeztetésére, az NB/1/A osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségekre fordították.

Többek között: adminisztrációs költségekre, általános működési költségekre, egészségügyi és orvosi költségekre, sportfelszerelésekre, szolgáltatási díjakra, személyszállítás költségeire, szállás költségekre, étkezés költségeire, mérkőzések rendezési költségeire, versenyeztetés költségeire.

Elfogadták az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint jóváhagyták a 2022. évi támogatási szerződés tervezetét.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése terhére, 59 M Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére.

A fenti összeget a szervezet a megkötött Támogatási Szerződés alapján a bérre és közterheire, műszaki vizsgára, karbantartási- és javítási költségre, gázolaj beszerzésre, munka- és védőruházat, védőfelszerelés beszerzésre, felülvizsgálatra, képzésre fordította. Az idei évben a támogatás összege az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete alapján 54 M Ft lesz.

Szintén elfogadásra került az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2021. évi beszámolója. A beszámoló részletezte az intézmény alapszolgáltatási és szakellátási tevékenységét, tájékoztatást adott az ügyfélforgalomról, az ellátottak számáról, a személyi és tárgyi feltételekről, az ellátások eredményességéről.

Döntést hoztak Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és az óvodai körzethatárokról. Az oroszlányi óvodákba a 2022/2023-as nevelési évre a gyermekek beíratására 2022. május 2-től május 6-ig lesz lehetőség.

A továbbiakban beszámoló hangzott el az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról.

A beszámoló részletesen tartalmazta valamennyi szervezeti egységhez, tevékenységi körhöz tartalmazó feladatok végrehajtásának leírását, több helyen részletes statisztikai adatokkal.

A képviselők támogatták az előterjesztésben szereplő önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntéseket, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által összeállított 10 pontot, valamint az „Oroszlányért Alapítvány” létrehozását.

Az alapítvány feladatai közé tartoznak majd mindazon tevékenységek, amelyek a város fejlődését szolgálják. Induláskor a fókuszt a helyi munkaerő, a helyi vállalkozások versenyképességét erősítő oktatás kapná.

A testületi ülés a kérdések, interpellációk napirendi ponttal zárult.”

 

Forrás: oroszlany.hu

Be the first to comment on "Ezekről tárgyaltak"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*