Ifjúsági Önkormányzatot alakítanak Oroszlányban

/Fotó: Pixabay/

Oroszlány Képviselő-testülete soron következő ülésén (október 28-án) egyebek mellett a két ülés közt történt eseményekről, döntésekről is tárgyal.

Ennek keretében az alábbiakról is szó lesz – idézzük a testület elé kerülő nyilvános anyagot:

“A Polgármesteri Kabinet kezdeményezésére az általános iskolák a települési képviselő-testület  mintája alapján működő Ifjúsági Önkormányzat alakítását tűzték ki célul.

Az ifjúsági testület létrehozásának célja, hogy a gyermekek
– véleményt nyilváníthassanak és aktívabban részt vegyenek a helyi közügyekben,
– megtanulják saját érdekeik érvényesítését, öntudatos választókká váljanak,
– részt vegyenek utcájuk, környékük, iskolájuk és városuk életében,
– kapcsolatot tartsanak társaikkal és környezetükkel,
– megismerjék azokat a szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, amelyek a város
igazgatását, vezetését jellemzik,
– megismerjék és megtanulják a saját Ifjúsági Testületük céljainak és projektjeinek
megvalósításához rendelkezésre álló lehetőségeket.

Létszámát tekintve az Ifjúsági Önkormányzat megegyezik a hivatalos testülettel (12 fő).

Tagjai mindig a város 7-8. évfolyamos diákjai, hivatali idejük 1 év, amely 7. évfolyamos diákok  esetében 1 alkalommal megújítható. A 8. évfolyamos testületi tag tagsága 9. évfolyamon  fejeződik be, ők visszajárhatnak a középiskolából. Megválasztásukra demokratikus szavazással kerül sor, a szavazásra jogosultak a város általános  iskoláinak felső tagozatos diákjai. A választást évente egyszer, novemberben, a város iskoláinak diákönkormányzati tagjai között írják ki. Szavazás papír alapon szavazólappal, az iskolában  zajlik, szavazatszámláló bizottság előtt.
A jelöltséghez szülői hozzájárulás szükséges.

A megválasztott testület tagjai évente minimum 6 alkalommal üléseznek, két ülés között kisebb  csapatokban dolgoznak saját projektjeiken. (az ülések tervezett időpontjai: január, március,  április, június, szeptember, október)

Maguk közül képviselőt választhatnak, aki vezeti és képviseli az Ifjúsági Önkormányzatot.

Kapcsolatuk a „felnőtt” képviselőtestülettel:
– meghívottként részt vehetnek a képviselő-testület nyílt ülésein,
– képviselőjük tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testületi üléseken,
– a képviselő-testület által tárgyalt napirend ifjúságot érintő pontjait megtárgyalják és a  képviselőn keresztül elmondják ezzel kapcsolatos véleményüket/javaslataikat,
– saját témákat/projekteket vethetnek fel/dolgozhatnak ki, amelyet a képviselő-testület is  megtárgyalhat

Jelölt lehet, aki
– már megkezdte tanulmányait a 7 vagy 8. évfolyamon,
– az iskolai Diákönkormányzat tagja,
– szülői engedéllyel rendelkezik,
– kitölti a jelentkezési lapot.

A két iskolai Diákönkormányzat 7-8. évfolyamos tagjai, még a jelöltállítás előtt ellátogatnak az  Önkormányzathoz, ahol pontosan megismerkedhetnek a feladatokkal, lehetőségekkel, és a leendő  Ifjúsági Önkormányzat működésével. Ezt követően tudnak dönteni, hogy jelöltetik-e magukat.

A választások lebonyolítása
– A szavazásra novemberben az őszi szünetet követően kerül sor.
– A választási kampány egy hétig tart minden iskolában, kezdete az őszi szünet vége.
– A kampány során előre meghatározott felületeket használhatnak a jelöltek: minden iskolában  felület, ahol kitehetik a max. A3 plakátjaikat (név, évfolyam, eddigi tevekénység, hobbi,  fotó) – faliújság, monitor, stb. az iskola lehetőségei szerint.
– Minden felsős gyermek szavazhat.
– A szavazóhelyiségben a szavazóív aláírását követően szavazólapot kap.
– Az adott iskola tanulója a felsorolt diákok közül maximum annyira adhatja le a voksát,  amennyi mandátuma van az iskolának.
– Az iskolák között létszámarányosan osztjuk fel a mandátumokat.
– Az eredményeket ezután hivatalosan kihirdetik: a helyi eredményeket az iskolában, majd az  összesített eredményt városházán, a polgármester jelenlétében.
– Az újonnan megválasztott tagok ezután bekerülnek az Ifjúsági Önkormányzatba, esküt  tesznek és elkezdhetik a munkát.

Munkájuk
– Az Önkormányzat részéről felnőtt segítőt (mentort) kapnak, aki segít az elfogadott  javaslatok végrehajtásában, kapcsolatot tart a hivatal érintett osztályaival, akihez  fordulhatnak a működést illetően is. A mentor kapcsolatot tart az iskolák  diákönkormányzatért felelős pedagógusaival is.
– Saját projekteket indíthatnak (pl. kultúra, sport, szabadidő, környezet, oktatás, stb.  területeken).
– Képviseltetik magukat a városi rendezvényeken (pl. megemlékezés, koszorúzás stb.).
– Létrehozzák azt a felületet, amelyen keresztül a saját választópolgáraikkal tartják a  kapcsolatot/informálják őket.
– Évente minimum 6 alkalommal üléseznek a Közös Önkormányzati Hivatalban. A napirendet  maguk állítják össze. A napirendekről szavazással döntenek.
– Minden javaslatukat jóváhagyásra benyújtanak a polgármesterhez, aki dönt arról, hogy azt a  képviselő-testület elé viszi-e. A támogatott javaslat végrehajtásában a melléjük kijelölt mentor segítséget nyújt.”

 

Forrás: oroszlany,hu

Írj Te először kommentet "Ifjúsági Önkormányzatot alakítanak Oroszlányban"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*