Lakossági fórumot tartottak

“Településrendezési terv módosításáról tartott lakossági fórumot Szabó Mihály alpolgármester és Óváriné Szeglet Erzsébet vagyonhasznosítási ügyintéző a polgármesteri hivatalban.

Oroszlány Város Önkormányzata a Képviselő-testület 38/2020. (VI.16.) határozata alapján állami főépítészi eljárás keretében kezdeményezte a 20/2006. (X.11.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását az Oroszlány, 2117/57 helyrajzi számú területen.

A SUEZ Water & Technologies termelési kapacitásbővítése során szükségessé vált a meglévő, 2117/57 hrsz.-ú területen álló szennyvíztisztító telep fejlesztése. A beruházás során a telepen két új műtárgy kerül elhelyezésre.

Figyelemmel a telek kialakítására a tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a területre vonatkozó övezeti előírás módosítása. Ennek során a terület-felhasználás nem változik, csak az előkert mértéke csökken 6 méterről 0 méterre.

A településrendezési terv módosítása településrendezési szerződés keretében kerül megvalósításra, ahol a tervezési költséget a módosítást igénylő fizeti meg.

Az eljárás során az elkészült tervezetet a partnerekkel véleményeztetni kell. A munkaközi tájékoztatásra az önkormányzat honlapján, helyi lapban, hirdetőfelületen történő közzétételével, illetve lakossági fórum keretében kerülhet sor.

A beérkezett véleményeket a polgármesternek ismertetni kell a képviselő-testülettel, ezt követően kérhető meg a záró szakmai vélemény, melynek rendelkezésre állása esetén fogadható el a településrendezési eszköz.”

Forrás:oroszlany.hu

Írj Te először kommentet "Lakossági fórumot tartottak"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*